www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

ANASAYFA

MAKALELER
93 MÂCİRLERİ
BİTKİ VE HAYVAN ADLARI
SEVAHİLİCE
Bitki ve Hayvan Adları
SWAHİLİ
Plant and Animal Names


KAYNAKÇA

 

 

ZOONYMY
Sevahilice Hayvan Adları / Swahili Animal Names

THERIONYMY
Sevahilice Memeli Adları / Swahili Mammal Names

ORNITHONYMY
Sevahilice Kuş Adları / Swahili Bird Names

HERPETONYMY
Sevahilice Kurbağa ve Sürüngen Adları / Swahili Amphibian and Reptile Names

ICHTHYONYMY
Sevahilice Balık Adları / Swahili Fish Names

ENTOMONYMY
Sevahilice Böcek Adları / Swahili Insect Names

ARACHNONYMY
Sevahilice Örümceksi Adları / Swahili Arachnid Names

CARCINONYMY
Sevahilice Kabuklu Adları / Swahili Crustacean Names

ARTHROPODONYMY [other]
Sevahilice Eklembacaklı Adları / Swahili Arthropod Names

MALACONYMY
Sevahilice Yumuşakça adları / Swahili Mollusc Names

HELMINTHONYMY
Sevahilice Solucan Adları / Swahili Worm Names

MYCONYMY
Sevahilice Mantar Adları / Swahili Fungus Names

PHYTONYMY
Sevahilice Bitki Adları / Swahili Plant Names

VIRONYMY
Sevahilice Virüs adları / Swahili Virus Names

BIONYMY
Sevahilice Bitki ve Hayvan adları / Swahili Plant and Animal Names


ANASAYFA


MAKALELER


93 MÂCİRLERİ


BİTKİ VE HAYVAN ADLARI