www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

ANASAYFA

MAKALELER
93 MÂCİRLERİ
BİTKİ VE HAYVAN ADLARI
SLOVENCE
Bitki ve Hayvan Adları
SLOVENIAN
Plant and Animal Names


KAYNAKÇA

http://www.agroweb.bf.uni-lj.si/geslovnik.htm
http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija7.pdf
http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2711/Gradiva_Vaje/Sinkovic_al_V_AG_VET_Prirocnik.pdf
http://biologija.fnm.uni-mb.si/Geobotanika/EKNA_SEVR_vaje2009.pdf
http://biologija.fnm.uni-mb.si/Geobotanika/Sistematska%20%20botanika%201/Predavanja_sist.bot.1.2008.pdf
http://www.bioportal.si/fotoseznam.php
http://www.botanicni-vrt.si/content/view/119/64/
http://www.dlib.si/dLib.si_v2/StreamFile.aspx?URN=URN:NBN:SI:doc-9CAWNWCD&type=PDF Imenik ptic zahodne Palearktike, Tomaž Jančar, Franc Bračko, Peter Grošelj, Tomaž Mihelič, Davorin Tome, Tomi Trilar & Al Vrezec // Slovene Nomenclature of Birds of the Western Palearctic. Acrocephalus 20 (94-96): 97 - 162 (1999)
http://www.dlib.si/dLib.si_v2/StreamFile.aspx?URN=URN:NBN:SI:doc-PW3PJ6RP&type=PDF Prispevek k slovenskemu ornitološkemu imenoslovju in imenotvorju, Tomaž Jančar // A contribution to the Slovene ornithological terminology and nomenclature. Acrocephalus, 20 (94-96): 87 - 96 (1999)
http://dr-siftar-fundacija.org/doc/VST%20-%20drevnine%20(zima04-05).pdf
http://dsb.biologija.org/vpr/3-zstr-sistem.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32003R1497:SL:PDF  
http://www.furs.si/Obrazci/ZVR/prijava_pridelave2009/Seznam_rastlin_lat_imena_2009.pdf
http://galerija.foto-narava.com/seznam.php 
http://www.gobe.si/Mikologija/ShematskiPrikaz
http://www.kaktu.si/Nomenklatura/prevodi-imen-kaktusov_a.html
http://mladiraziskovalci.scv.si/admin/file/oddane_naloge/1067_378730_4_lisaji-kot.pdf
http://objave.uradni-list.si/files/RS_-2003-061-02998-OB~P002-0001.PDF
http://www.okrasnivrt.com/vrtnar/japonski_vrt.php
http://www1.pms-lj.si/animalia
http://www.ramsar.si/index.html
http://www.ribicija.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=131
http://sl.wikipedia.org
http://www.slovarji.info/EN%20-%20DE%20-SI%20imena%20dreves%20-%20Baumarten%20-%20trees.pdf Slovar drevesnih vrst v angleškem, slovenskem, nemškem in latinskem jeziku
http://smara.si/seznami/druzine_slo/
http://sodja.net/clanki/flora/flora_Lat.html Mala flora Slovenije razvrščena po abecedi strokovnega imena
http://sodja.net/clanki/ptice/ptice_vrste.html Imenik ptic zahodne Palearktike→ www.dlib.si/dLib.si_v2
http://www.svarog.si/biologija/index.php
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2005-046-01879-OB~P002-0000.PDF
http://www.veterina.org/oznacevalec/Oznacevanje_seznam_01.pdf
http://www.vrtnarstvo-pustovrh.si/
http://web.bf.uni-lj.si/ag/botanika/gradiva/AGR_ZOO_VET_Pregled%20sistema_Skripta.pdf
http://www.zalivalcek.com/sobne-rastline/?page=catalogue/catalogue01
http://www.zrs.upr.si/sl/zaloznistvo/annales%20majora/Mammals2.pdf Mammals of turkey and cyprus; Rodentia I: sciuridae, dipodidae, gliridae, arvicolinae,  Boris Kryštufek and Vladimír Vohralík, 2005

ZOONYMY
Slovence Hayvan Adları / Slovenian Animal Names

THERIONYMY
Slovence Memeli Adları / Slovenian Mammal Names

ORNITHONYMY
Slovence Kuş Adları / Slovenian Bird Names

HERPETONYMY
Slovence Kurbağa ve Sürüngen Adları / Slovenian Amphibian and Reptile Names

ICHTHYONYMY
Slovence Balık Adları / Slovenian Fish Names

ENTOMONYMY
Slovence Böcek Adları / Slovenian Insect Names

ARACHNONYMY
Slovence Örümceksi Adları / Slovenian Arachnid Names

CARCINONYMY
Slovence Kabuklu Adları / Slovenian Crustacean Names

ARTHROPODONYMY [other]
Slovence Eklembacaklı Adları / Slovenian Arthropod Names

MALACONYMY
Slovence Yumuşakça adları / Slovenian Mollusc Names

HELMINTHONYMY
Slovence Solucan Adları / Slovenian Worm Names

MYCONYMY
Slovence Mantar Adları / Slovenian Fungus Names

PHYTONYMY
Slovence Bitki Adları / Slovenian Plant Names

VIRONYMY
Slovence Virüs adları / Slovenian Virus Names

BIONYMY
Slovence Bitki ve Hayvan adları / Slovenian Plant and Animal Names


ANASAYFA


MAKALELER


93 MÂCİRLERİ


BİTKİ VE HAYVAN ADLARI