www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

ANASAYFA

MAKALELER
93 MÂCİRLERİ
BİTKİ VE HAYVAN ADLARI
OVA KRİCESİ
Bitki ve Hayvan Adları
PLAİNS CREE
Plant and Animal Names


KANADA KRİ DİL ATLASI
http://cr.wikipedia.org/wiki/File:Creemap.png

 

ê i î o ô a â w h hk
pi po pa p    
ti to ta t    
ki ko ka k    
ci co ca c    
mi mo ma m    
ni no na n    
si so sa s    
yi yo ya y    KAYNAKÇA

 

ZOONYMY
Ova Kricesi Hayvan Adları / Plains Cree Animal Names

THERIONYMY
Ova Kricesi Memeli Adları / Plains Cree Mammal Names

ORNITHONYMY
Ova Kricesi Kuş Adları / Plains Cree Bird Names

HERPETONYMY
Ova Kricesi Kurbağa ve Sürüngen Adları / Plains Cree Amphibian and Reptile Names

ICHTHYONYMY
Ova Kricesi Balık Adları / Plains Cree Fish Names

ENTOMONYMY
Ova Kricesi Böcek Adları / Plains Cree Insect Names

ARACHNONYMY
Ova Kricesi Örümceksi Adları / Plains Cree Arachnid Names

CARCINONYMY
Ova Kricesi Kabuklu Adları / Plains Cree Crustacean Names

ARTHROPODONYMY [other]
Ova Kricesi Eklembacaklı Adları / Plains Cree Arthropod Names

MALACONYMY
Ova Kricesi Yumuşakça adları / Plains Cree Mollusc Names

HELMINTHONYMY
Ova Kricesi Solucan Adları / Plains Cree Worm Names

MYCONYMY
Ova Kricesi Mantar Adları / Plains Cree Fungus Names

PHYTONYMY
Ova Kricesi Bitki Adları / Plains Cree Plant Names

VIRONYMY
Ova Kricesi Virüs adları / Plains Cree Virus Names

BIONYMY
Ova Kricesi Bitki ve Hayvan adları / Plains Cree Plant and Animal Names


ANASAYFA


MAKALELER


93 MÂCİRLERİ


BİTKİ VE HAYVAN ADLARI