www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar


ANASAYFA
MAKALELER 93 MACİRLERİ

BİYOLOJİ ~ BIOLOGY

BİYOTERMİNOLOJİ
BIOTERMINOLOGY
Böö yapan Örümcek

BIONYMY bionymie bionimia BİYOLOJİ / BIOLOGY


Nunivak Çupikçesi Bitki ve Hayvan Adları ~~~ Nunivak Cup'ig Plant and Animal Names
Sibirya Yupikçesi Bitki ve Hayvan Adları ~~~ Siberian Yupik Plant and Animal Names
Yupikçe Bitki ve Hayvan Adları ~~~ Yup’ik Plant and Animal Names


ZOONYMY zoonymie zoonimia ZOOLOJİ / ZOOLOGY


THERIONYMY therionymie terionimia MAMMALOJİ / MAMMALOGY


Çuvaşça Memeli Adları ~~~ Chuvash Mammal Names (Letter A)
Frizce Memeli Adları ~~~ Frisian Mammal Names
Gürcüce Memeli Adları ~~~ Georgian Mammal Names
Rumançça Memeli Adları ~~~ Romansh Mammal Names
Ruandaca Memeli Adları ~~~ Rwanda Mammal Names
Tacikçe Memeli Adları ~~~ Tajik Mammal Names
Zuluca Memeli Adları ~~~ Zulu Mammal Names


ORNITHONYMY ornithonymie ornitonimia ORNİTOLOJİ / ORNITHOLOGY


Abhazca Kuş Adları ~~~ Abkhaz Bird Names
Arapahoca Kuş Adları ~~~ Arapaho Bird Names
Arapça Yırtıcı Kuş Adları ~~~ Arabic Names of the Birds of Prey
Arnavutça Kuş Adları ~~~ Albanian Bird Names
Aşağı Tananaca Kuş Adları ~~~ Lower Tanana Bird Names
Bengalce Kuş Adları ~~~ Bengali Bird Names
Bislama Kuş Adları ~~~ Bislama Bird Names
Çamoroca Kuş Adları ~~~ Chamorro Bird Names
Çeçence Kuş Adları ~~~ Chechen Bird Names
Değinakça Kuş Adları ~~~ Deg Hit'an Bird Names
Doğu Çerkezcesi Kuş Adları ~~~ Eastern Circassian Bird Names
Doğu Kanada İnuitçesi Kuş Adları ~~~ Inuktitut Bird Names
Doğu Kricesi Kuş Adları ~~~ East Cree Bird Names
Doğu Maricesi Kuş Adları ~~~ Eastern Mari Bird Names
Ermenice Kuş Adları ~~~ Armenian Bird Names
Estonca Kuş Adları ~~~ Estonian Bird Names (Letter A)
Farsça Kuş Adları ~~~ Persian Bird Names (Letters A-C)
Gamilaraayca Kuş Adları ~~~ Gamilaraay Bird Names
Gitsanca Kuş Adları ~~~ Gitsken Bird Names
Grönland İnuitçesi Kuş Adları ~~~ Greenlandic Bird Names
Guceratça Kuş Adları ~~~ Gujarati Bird Names
Hakasça Kuş Adları ~~~ Khakas Bird Names
Hintçe Kuş Adları ~~~ Hindi Bird Names
Hoçankça Kuş Adları ~~~ Hochunk [Winnebago] Bird Names
Hosaca Kuş Adları ~~~ Xhosa Bird Names
Hupaca Kuş Adları ~~~ Hupa Bird Names
İbranice Kuş Adları ~~~ Hebrew Bird Names
İnnuca Kuş Adları ~~~ Innu-aimun [Montagnais] Bird Names
Kanienkehaca Kuş Adları ~~~ Mohawk Bird Names
Kannadaca Kuş Adları ~~~ Kannada Bird Names
Karaayakça Kuş Adları ~~~ Blackfoot Bird Names
Klamatça Kuş Adları ~~~ Klamath Bird Names
Komice Kuş Adları ~~~ Komi Bird Names
Kuskokvimce Kuş Adları ~~~ Upper Kuskokwim Bird Names
Ladince Kuş Adları ~~~ Ladin Bird Names
Lakotaca Kuş Adları ~~~ Lakota Bird Names
Laoca Kuş Adları ~~~ Lao Bird Names
Livce Kuş Adları ~~~ Livonian Bird Names
Lüksemburkça Kuş Adları ~~~ Luxembourgish Bird Names
Maldivce Kuş Adları ~~~ Dhivehi Bird Names
Malayalamca Kuş Adları ~~~ Malayalam Bird Names
Maorice Kuş Adları ~~~ Maori Bird Names
Maratice Kuş Adları ~~~ Marathi Bird Names
Maskvaçis Kricesi Kuş Adları ~~~ Maskwacis Cree Bird Names
Mikmakça Kuş Adları ~~~ Mi'kmaq Bird Names
Naskapice Kuş Adları ~~~ Naskapi Bird Names
Nisgağaca Kuş Adları ~~~ Nisga'a Bird Names
Osetçe Kuş Adları ~~~ Ossetian Bird Names
Ova Kricesi Kuş Adları ~~~ Plains Cree Bird Names
Palauca Kuş Adları ~~~ Palau Bird Names
Refaluvaşça Kuş Adları ~~~ Carolinian Bird Names
Samoaca Kuş Adları ~~~ Samoan Bird Names
Sevahilice Kuş Adları ~~~ Swahili Bird Names
Sinçitsuğumşça Kuş Adları ~~~ Coeur d'Alene Bird Names
Seylanca Kuş Adları ~~~ Sinhala Bird Names
Seyşelce Kuş Adları ~~~ Seychellois Creole Bird Names
Tamilce Kuş Adları ~~~ Tamil Bird Names
Tanakrosça Kuş Adları ~~~ Tanacross Bird Names
Tayca Kuş Adları ~~~ Thai Bird Names I II
Teluguca Kuş Adları ~~~ Telugu Bird Names
Tetunca Kuş Adları ~~~ Tetum Bird Names
Tlingitçe kuş Adları ~~~ Tlingit Bird Names
Turkanaca Kuş Adları ~~~ Turkana Bird Names
Yakamaca Kuş Adları ~~~ Yakama Bird Names
Yukarı Tananaca Kuş Adları ~~~ Upper Tanana Bird Names
Yunanca Kuş Adları ~~~ Greek Bird Names (Letter A)
Yurokça kuş Adları ~~~ Yurok Bird Names
Zârca Kuş Adları ~~~ Zaar Bird Names
Zarmaca Kuş Adları ~~~ Zarma Bird Names


HERPETONYMY herpetonymie herpetonimia HERPETOLOJİ / HERPETOLOGY


İngilizce Yılan Adları ~~~ English Snake Names
Afrikanca Kurbağa ve Sürüngen Adları ~~~ Afrikaans Amphibian and Reptile Names
Bulgarca Kurbağa ve Sürüngen Adları ~~~ Bulgarian Amphibian and Reptile Names
Galiççe Kurbağa ve Sürüngen Adları ~~~ Galician Amphibian and Reptile Names
Litvanca Kurbağa ve Sürüngen Adları ~~~ Lithuanian Amphibian and Reptile Names (Letters A-C)
Macarca Kurbağa ve Sürüngen Adları ~~~ Hungarian Amphibian and Reptile Names
Özbekçe Kurbağa ve Sürüngen Adları ~~~ Ozbek Amphibian and Reptile Names


ICHTHYONYMY ichtyonymie ictionimia İHTİYOLOJİ / ICHTHYOLOGY


Beyazrusça Balık Adları
~~~ Belarusian Fish Names
Bretonca Balık Adları ~~~ Breton Fish Names
Çuğukça Balık Adları ~~~ Chuukese Fish Names
Danca Balık Adları ~~~ Danish Fish Names (Letter A)
Förce Balık Adları ~~~ Faroese Fish Names
Kusayece Balık Adları ~~~ Kosraean Fish Names
Makedonca Balık Adları ~~~ Macedonian Fish Names


ENTOMONYMY entomonymie entomonimia ENTOMOLOJİ / ENTOMOLOGY

İngilizce Arı ve Karınca Adları ~~~ English Ant, Bee and Wasp Names
İngilizce Sinek Adları ~~~ English Fly and Midge Names
İngilizce Hamamböceği Adları ~~~ English Cockroach Names
Rusça Hamamböceği Adları ~~~ Russian Cockroach Names
İzlandaca Böcek Adları ~~~ Icelandic Insect Names
Slovence Böcek Adları ~~~ Slovenian Insect Names
Tatarca Böcek Adları ~~~ Tatar Insect Names
Vietnamca Böcek Adları ~~~ Vietnamese Insect Names
(Letter A)


ARACHNONYMY arachnonymie aracnonimia ARAKNOLOJİ & AKAROLOJİ / ARACHNOLOGY & ACAROLOGY

İngilizce Örümcek Adları ~~~ English Spider Names
Rusça Örümcek Adları ~~~ Russian Spider Names


CARCINONYMY carcinonymie carcinonimia KARSİNOLOJİ / CARCINOLOGY


İsveççe Kabuklu Adları Swedish Crustacean Names


MALACONYMY malaconymie malaconimia MALAKOLOJİ / MALACOLOGY


Lehçe Yumuşakça Adları ~~~ Polish Mollusc Names


HELMINTHONYMY helminthonymie helmintonimia HELMİNTOLOJİ / HELMINTHOLOGY


MYCONYMY myconymie miconimia MİKOLOJİ / MYCOLOGY


Fince Mantar Adları ~~~ Finnish Fungi Names
(Letter A)


PHYTONYMY phytonymie fitonimia BOTANİK / BOTANY


Ermenice Bitki Adları ~~~ Armenian Plant Names (Letter A)
Kazakça Bitki Adları ~~~ Kazakh Plant Names (Letter A)
Kuzey Laponcası Bitki Adları ~~~ Northern Sami Plant Names (Letters A-C)
Moğolca Bitki Adları ~~~ Mongolian Plant Names
Yukarı Sorapça Bitki Adları ~~~ Upper Sorabian Plant Names

Almanca Yosun Adları
~~~ German Moss Names


VIRONYMY vironymie vironimia VİROLOJİ / VIROLOGY

 

 

GREKOLATİNCE BİTKİLER ~ SCIENTIFIC NAMES OF THE PLANTS

 

HAZIRLANIYOOOR

Türk Dünyası Kuşları / The Birds of the Turkic World

 

Roger Blench (1953)'in Biyoterminolojik Çalışmaları
http://www.rogerblench.info/RBOP.htm

Roger Blench's Bioterminologic Studies

DAGBANI (DAGOMBA) PLANT NAMES
http://www.rogerblench.info/Ethnoscience%20data/Dagbani%20plant%20names.pdf
FULFULDE PLANT NAMES
http://www.rogerblench.info/Ethnoscience%20data/Fulfulde%20Plant%20names.pdf
HAUSA BIRD NAMES
http://www.rogerblench.info/Ethnoscience%20data/Hausa%20bird%20names%20edited.pdf
HAUSA PLANT NAMES
http://www.rogerblench.info/Ethnoscience%20data/Hausa%20plant%20names.pdf
MOFU PLANT NAMES
http://www.rogerblench.info/Language%20data/Afroasiatic/Chadic/Central/Mofu/Lexical%20data/Mofu%20plant%20names.pdf
NEMBE BIRD NAMES
http://www.rogerblench.info/Language%20data/Niger-Congo/Ijoid/Nembe/Nembe%20bird%20names.pdf
NEMBE FISH NAMES
http://www.rogerblench.info/Language%20data/Niger-Congo/Ijoid/Nembe/Nembe%20fish%20names.pdf
NEMBE MAMMAL NAMES
http://www.rogerblench.info/Language%20data/Niger-Congo/Ijoid/Nembe/Nembe%20mammal%20names.pdf
NEMBE REPTILE AND AMPHIBIAN NAMES
http://www.rogerblench.info/Language%20data/Niger-Congo/Ijoid/Nembe/Nembe%20reptile%20names.pdf
NGOMBA PLANT NAMES
http://www.rogerblench.info/Language%20data/Niger-Congo/Bantoid/Grassfields/Mbam%20Nkam/Bamileke/Ngomba/Lexical%20data/Ngomba%20plants.pdf
NUPE PLANT NAMES
http://www.rogerblench.info/Ethnoscience%20data/Nupe%20plant%20names.pdf
YAMBA MAMMAL NAMES
http://www.rogerblench.info/Language%20data/Niger-Congo/Bantoid/Grassfields/Mbam%20Nkam/Nkambe/Yamba/Lexical%20data/Ethnoscience/Yamba%20mammals.pdf


 


ANASAYFA
MAKALELER 83 MACİRLERİ